Resources for Researchers

Main Page

No. 400 to 351

370        360     351     Next Page >>

Call Number Resource description
RR-384/WM

Kettukuri (1966 & 1967) - Diocese of Trichur
കെട്ടുകുറി (1966 & 1967) - തൃശ്ശൂർ രൂപതയുടെ

Courtesy - Ann Lia Wilson

RR-383/WM

Syro Malabar Sabhayude Panchangam -1906
സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പഞ്ചാംഗം

J Menachery
Bishop & Vicar apostolic of Thrichur

Courtesy - Ann Lia Wilson

RR-382/WM

Baavootha - Moonnu Nombu
ബാവൂത്ത - മൂന്നുനോമ്പ്‌

നിനവേക്കാരുടെ ബാവൂത്തയുടെ ചരിത്രം

Courtesy - Ann Lia Wilson

RR-381/WM

Daivathe Charithrathilekk Thurannu Viduka
ദൈവത്തെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തുറന്നു വിടുക

By

Bishop Poulose Mar Poulose

 • Collection- K.J Thomas
 • Language - Malayalam
 • Publishers & Distributors -Bishop Poulose Mar Poulose Foundation for Socio- CulturalDevelopment , Thrissur
 • Cover Design - Ravi Pandinjare
 • First Impression - Sept, 2000
 • Printing - Mar Narsai offset ,Thrissur
 • Price- Rs. 60
 • Type Setting- Sameeksha,Thrissur
© Copyright Reserved

Courtesy - Ann Lia Wilson

 

RR-380

CHAPTER 2-Situating St.Thomas Christians and their Women

By

P.J. Thomas

RR-379/WM

Certificate of Priestly Ordination of Deacon Geevargheese Thekkekkara

Certificate of Priestly Ordination of Deacon Geevarghese Thekkekkara (from the seminary at Puthen Pally) of the Syro Malabar Church in Thrissur, on 27 December 1904, according to the Roman rite, by Bishop Yohannan Menachery (1857-1919 https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmenac.html), the successor of Bishop Adolf Medlycott (1838-1918 https://en.wikipedia.org/wiki/Adolph_Medlycott), the first Vicar Apostolic of Thrissur. Bishop Menacherry used the copy of an ordination certificate that Bishop Medlycott printed earlier. Bishop Menacherry struck the original name and signed his name.  

Courtesy - Ann Lia Wilson
RR-378

Syro Malabar Sabhayude Vivaha Kramangal
സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വിവാഹ ക്രമങ്ങൾ

With the Blessings of

Mar Varkey Vithayathil (Major Arch-bishop of Syro Malabar Church)

First Edition - 3 July 2005
Feast Of Dhukrana

RR-377/WM

Holy Saturday Services of Syro Malabar Church
സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച ശുശ്രൂഷകൾ

 • Imprimatur
  • Aug. Kandathil (Abp. of Ernakulam) Feb 24, 1933
  • Alexander (Bishop of Kottayam) Feb 24, 1933
  • F. Vazhapilly (Bishop of Trichur) March,1,1933
  • J.Kalachery, Ep.Changanacherry March 5, 1933
 • Printed at - St Joseph's Press, Mannanam
 • Year-1933
 • Language - Syriac
Courtesy - Ann Lia Wilson
RR-376/WM

Ten Lectures on the Martyrs

By

Paul Allard

(The Rights of Translation and of Reproduction are Reserved)

 • With a Preface by - Mgr.Pechenard- (Rector of the Catholic University of Paris )
 • Authorised Translation by - Luigi Cappadelta
 • Publishers - Kegan Paul, Trench, Trubner & CO. LTD, Dryden House, Gerrard Street,W. London
 • Printed by - Ballantyne, Hanson & Co. At the Ballantyne Press, Edinburgh
 • Year-1907

Courtesy - Ann Lia Wilson

RR-375/WM

Tradition of Syro Malabar Christians

(Sixteenth Century Traditions of St Thomas Christrians )

By

A.M Mundadan

With a Foreword by

G. Schurhammer, S.J
Dharmaram College , Bangalore 29, India 1970

Courtesy - Ann Lia Wilson

RR-374/WM

The New Testament Epistles of St. Paul
പുതിയനിയമം വി. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ

By

Rt. Rev. Mgr. Antony Pudichery Trichur

 • Printed at - St Joseph's Press Elthuruth.
 • Translated By - Rt. Rev .Mgr. Antony Pudichery Trichur
 • Year - 1924

 • Concordat Cum Originali - P.John Alapatt (7th March 1924,Trichur)

 • Imprimatur - F. Vazhapilly , Bishop of Trichur (12-3-24)

 • Printed & Published by - J. Cirienkunduth (30-8-24)

Courtesy - Ann Lia Wilson
RR-373/WM

HUSAYA
പൗരസ്ത്യ സുറിയാനീ സഭയുടെ ഹൂസായ ക്രമം

By

Cassolica Mar Eeshoyabbu
കാസോലിക്ക മാർ ഈശോയാബ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്

 

Courtesy - Ann Lia Wilson

RR-372/WM

Conversation Between Mar Thimithiyos & Khaleefa
മാർ തിമിത്തിയോസ്‌ ഒന്നാമനും അവിടത്തെ ഖലീഫയുമായി നടന്ന വിശ്വാസ സംബന്ധമായ സംഭാഷണം

ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കിഴക്കിന്റെ പാർത്യാർകീസ് ആയിരുന്ന മാർ തിമിത്തിയോസ്‌ ഒന്നാമനും അവിടത്തെ ഖലീഫയുമായി നടന്ന വിശ്വാസ സംബന്ധമായ സംഭാഷണം

 • Year- 1956
 • Language- Syriac
Courtesy - Ann Lia Wilson
RR-371/WM

Malabarile Poorva Kristhyanikal
മലബാറിലെ പൂർവ്വ ക്രിസ്ത്യാനികൾ

By

Thalakottoora Kuriackose Kathanar

 • Printed at - G. N .D Press . Kunnankulam
 • Year- 1910

Courtesy - Ann Lia Wilson

RR-370/WM

Kerala Directory

By

P. Felix

 • Edited & Published by - P. Felix (Changanacherry)
 • Printed at-St Joseph's Printing House, Thiruvalla
 • Edition - 6 th
 • Year- 1963
 • Price Rs. - 15/-

Courtesy - Ann Lia Wilson

RR-369/WM

Handwritten Letter from Fr. Emmanuel Thelly

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-368/WM

Dewalayageethangal-VIII th Edition
ദേവാലയഗീതങ്ങൾ -എട്ടാം പതിപ്പ്

ക . നി. മൂ . സ .

വി . ത്രേ. ബസ്സീലിയോസ് ഗുരുസ്വാമിയാർ ശ്രേഷ്ഠാനുമതിയോടെ

 • Printed at - St Joseph's Press I.S. (Elthuruth )
 • Year- 1961
 • Edition - 8 th
Courtesy - Wilson Muriyadan
RR-367/WM

Marana Thaksa : Almayarudeyum Purohithanmarudeyum - Assyrian Church of the East
മരണ തക്സ : അല്മായരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും

 • Year- 1985
 • Language- Syriac

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-366/JG

Ephrem's Philosophy of Theological Language

(Colloque International Ephrem le Syrien)
Liguge
8 juin 2006

By

Thomas Koonammakkal
St Ephrem Ecumenical Research Institute (SEERI), Kottayam, Kerala, India

Courtesy - Jose George

RR-365/WM

The Paradise of Eden

By

Mar Abhdiso Bar- Brikha

Metropolitan of Nissibin & Armenia (1291-1316, A.D)

Compared
In Details With Six Ancient MSS.,
Which their Name & date is given in the Syriac Introduction Page 7. & their Differences on Page

 • Printed and Published by - The Revd.Joseph E.Y De Kelaita
  (Founder and Principal of The Assyrian School & Press, Mosul (1921-1928))
 • First Edition - Urmia,1916
 • Second Edition - Mosul ,1928
 • Year - 1928
 • Language - Syriac
Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-364/WM

KOONAN KURISH AAVARTHIKKARUTH

(മാനന്തവാടി റീജിയണിലെ വൈദീകർക്കുവേണ്ടി )

By

Fr. Augustine Kannadikkara (St. Joseph Cathedral )

 • Prinbted at - St Joseph Press, Mananthavadi- 670 645
 • Language - Malyalam

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-363/WM

Shimo Namaskkaram
ശ്ഹീമോ നമസ്ക്കാരം

( ഓർത്തോഡോക്സ് സഭയുടെ )

By

ഫാ. എബ്രഹാം കൊനാട്ടു കത്തനാരാൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം

(Fr. Abraham Konat)

 • Printed at - The Mar Julius Press, Pampakuda
 • Year - 1951

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-362/WM

The History of the St. Thomas Christians

By

Rev. Fr. Bernard of St. Thomas . T.O.C.D
Permissu Superiorum.

 • Imprimatur - Thomas Kurialachery .Vicar Ap.of Changanacherry. Changanacherry. (Third July 1913)
 • Published by - Rev. Fr. Andrew Kalapura (Syr. Prof . Puthenpally Seminary )
 • Printed at - Mar Thoma Sleeha Press. Palai.
 • Year - 1916

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-361/WM

Father Kuriackose Elias Chavara ( Edition 1959 )

(Servent of God)

By

K.C . Chacko
M.A., B.E., M.S., (A.M.I.E. (Ind), A.M.Am.S.C.E.)

 • Nihil Obstat - Fr. Gereon C.M.I. & Fr. Dorotheus C.M.I
 • (Censores Deputati)
 • Imprimatur - Mathew Kavukatt (Archbishop of Changanacherry)
 • Imprimi Potest- Fr. Mauru Prior C.M.I (Ernakulam 13-10-1958)
 • Published by - The Postulator , Cause of Fr. Kuriackose Elias
 • Published at - St. Joseph 's Monastery, Mannanam, Kerala State
 • Year- 1959

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-361a/WM

Father Kuriackose Elias Chavara ( Edition 1968 )

(Servent of God)

By

K.C . Chacko
M.A., B.E., M.S., (A.M.I.E. (Ind), A.M.Am.S.C.E.)

 • Nihil Obstat - Fr. Gereon C.M.I .& Fr. Dorotheus C.M.I
 • (Censores Deputati)
 • Imprimatur - Mathew Kavukatt (Archbishop of Changanacherry)
 • Imprimi Potest- Fr. Mauru Prior C.M.I. (Ernakulam 13-10-1958)
 • Published by - The Vice-Postulator , Cause of Fr. Kuriackose Elias
 • Published at - St. Joseph 's Monastery, Mannanam, Kerala State
 • Year- 1968

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-360/WM

Kizhakinte Suriyani Sabhayude Calendar
കിഴക്കിന്റെ സുറിയാനി സഭയുടെ കലണ്ടർ

Calendar Designed by - Ann Lia Wilson

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-359/WM

Daivamaathavinte Amalolbhava Presthavana Swarnna Jubilee Smarakam
ദൈവമാതാവിന്റെ അമലോത്ഭവ പ്രസ്‌താവന സ്വർണ്ണ ജൂബിലി സ്മാരകം

 • Imprimatur - Mathew Makil (Bishop and Vicar Ap. of Changanacherry )
 • Printed at - St. Joseph Press, Mannanam

ക. ദി. മൂ. സ

ബ. മർസ്ലീനോസച്ചൻ മുതലായ വൈദീകരാൽ ചമയ്ക്കപ്പെട്ടത്

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-358/WM

Apostolic Letter Patris Corde of the Holy Father Francis

On the 150th Anniversary of the Proclamation of Saint Joseph as Patron of the Universal Church

©Copyright - Libreria Editrice Vaticana

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-357/WM

ThirusabhaCharithram

തിരുസ്സഭാചരിത്രം

(കേരള ചരിത്ര സഹിതം )

By

Msgr. A. Pudichery, D.D.
(Vicar General ,- Trichur - 1945)
 • Printed at- St. Joseph I.S. Press
 • Printed in - 1947

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-356/WM

Informations About the Kingdom of Malabar

Noticias Do Reyno Do Malabar

By

Mar Joseph Kariattil
 • Printed at - St Antony's Orphanage Press, Alleppey
 • Year - 1989

(Now for the first time translated into English with an elaborate and critical introduction and corrective foot-notes)
By
Rt. Rec. M. Arattukulam
(Retd. Bishop of Allepey)
All Rights Reserved .
Translator.

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-355/WM

A History Of The Church

A Manual Of Church History
Volume - I

By

FRANCIS XAVIER FUNK
(Late Professor of Theology at the University of Tubingen)
 • Nihil Obstat - Fr. David Fleming, Ex Vic. Gen. O.F.M (Censor Deputatus)
 • Imprimatur - EDM. CAN. SURMONT. Vic. gen. Westmonasterii die 12 Martii 1914
 • Translated From the German by - Rev. Dr. PERCIBALLI, D.D.& Can.Law
 • Edited by - Rev. W.H. KENT, O.S.C (In Two Volumes )
 • Published by - LONDON BURNS QATES & WASHBOURNE. LTD
 • Year - 1931

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-354/WM

India in 1500 AD

The Narratives of Joseph The Indian

By

Antony Vallavanthara C.M.I.
(Provincial House, Trivandrum -695014)

 • Published By - Oriental Institute of Religious Studies, Vadavathoor, Kottayam- 686010, Kerala, India
 • Printed at - St. Joseph's Press, Mannanam
 • Year - 1984
 • Price - Rs. 80.00 (India) | $ 15.00 (Abroad)

Originally Published as Kerala Document Series 1 by Research Institute for Studies in History (RISHI) Mannanam, Kottayam-686561, Kerala, India

 

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-353/WM

Notice of the Feast of St. Raphael the Archangel, Ollur Forane Church

ഒല്ലൂർ ഫെറോന പള്ളിയിൽ ആഘോഷിച്ചുവരുന്ന വിശുദ്ധ റപ്പായേൽ മാലാഖയുടെ തിരുനാൾ - നോട്ടീസ്സ്

 • Printed at - Anathashaala Press, Thrissur
 • Printed on - 10-10-1948

Keywords - Ollur Church, Ollur, St. Antony's Forane Church, Ollur, St. Raphael's Shrine, St. Raphael Archangel,Syro Malabar Church, Syro-Malabar Catholic Archdiocese of Thrissur, Christianity Kerala

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-352/WM

SYRO MALABAR SABHAYUDE BHAVI

സൈറൊ മലബാർ സഭയുടെ ഭാവി

അഭിവന്ദ്യ വൈദിക മേലദ്ധ്യക്ഷന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന വിനീത നിവേദനം

By

Chev. Joseph Pettah M.A. (Hons)

 • Printed at - The Union Press Mariyapuram ,Trichur-5
 • Year - 1964 October
 • Copies - 2000 (First Published)

Published by the Author right reserved

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-351

Assyrian Music as Represented and Representations of Assyrian Music

By

Jack Cheng

Cheng, Jack. 2001. Assyrian Music as Represented and Representations of Assyrian Music. Ph. D. Dissertation. The Department of the History of Art and Architecture. Harvard University.

For copy, contact UMI (microform no. 3011345).

 

370        360     351     Next Page >>

erectile dysfunction http://healthsavy.com https://viagragener.com