Image

Editors: Dr. Joseph J. Palackal CMI and Felix Simon

Image

Editors: Dr. Joseph J. Palackal CMI and Felix Simon

Complete List of Malayalam Songs
ക്രിസ്‌തീയ ഗാനങ്ങളുടെ (മലയാളം) സൂചിക

 

ആ / അ (A)
 1. A
  1. Anugrahadhayikayaya Maathavu അനുഗ്രഹദായികയായ മാതാവ്
  2. Aa Pavanangi ആ പാവനംഗി
  3. Aacharathwathinu ആചാരത്വത്തിന്നുചിതം
  4. Aadhya Qurbana Kaikkollapaattu ആദ്യ കുർബ്ബാന കൈക്കൊള്ളപ്പാട്ട്
  5. Aadhyantha Heenam ആദ്യന്തഹീനം
  6. Aadiyil Namme ആദിയിൽ നമ്മെ
  7. Aadyathye Rakthasaakshi ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി
  8. Aagathamaay ആഗതമായി
  9. Aaghoshamaaya Kurishinte Vazhi ആഘോഷമായ കുരിശിന്റെ വഴി
  10. Aaghoshamaya Sleewapaatha ആഘോഷമായ സ്ലീവാപ്പാഥ
  11. Aakasakkezhilaye ആകാശക്കീഴിലായ്
  12. Aakashangalil Erikkunna Daiva Namaskaram ആകാശങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവ നമസ്‌ക്കാരം
  13. Aakashathilirikkunna Daiva sthuthi ആകാശത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവ സ്‌തുതി
  14. Aakashavum Bhoomiyum ആകാശവും ഭൂമിയും
  15. Aaradhichidunnezhanjan ആരാധിച്ചിടുന്നേഴഞാൻ
  16. Aaravide ആരവിടെ
  17. Aarithaaraho ആരിതാരഹോ
  18. Aarithaaranya Bhoovil ആരിതാരണ്യ ഭൂവിൽ
  19. Aathmmarakshamel Shushkaanthi ആത്മരക്ഷമേൽ ശുഷ്ക്കാന്തി
  20. Aayiramvellinanayathilum ആയിരംവെള്ളിനാണയത്തിലും
  21. Aazhathil Ninnu ആഴത്തിൽ നിന്ന്
  22. Abhinavaroma അഭിനവറോമാ
  23. Adam Cheythoru Papam ആദം ചെയ്തൊരു പാപം
  24. Adam Hawayod ആദം ഹവ്വായോട്
  25. Adam Makkalkku ആദം മക്കൾക്ക്
  26. Adam Sugajeeva ആദം സുഖജീവപ്രദനേ
  27. Adamil Sutharellarum ആദാമിൽ സുതരെല്ലാരും
  28. Adharavode ആദരവോടെ
  29. Adhwanippavare അദ്ധ്വാനിപ്പവരെ
  30. Adhyantha Heenam അദ്യന്തഹീനം
  31. Agadhathil അഗാധത്തിൽ
  32. Agni Padarnidumaatmaavil അഗ്നി പടർന്നിടുമാത്മാവിൽ
  33. Ahaa Rajakumaran ആഹാ രാജകുമാരൻ
  34. Ajaganapaalakaa അജഗണപാലകാ
  35. Ajnanathal Valarunnu അജ്ഞാനത്താൽ വളരുന്നു
  36. Akasha Deepangal ആകാശ ദീപങ്ങൾ
  37. Akathalir Thingum Pookalal അകതളിർ തിങ്ങും പൂക്കളാൽ
  38. Akhila Lokanaayaka അഖില ലോകനായക
  39. Akhilacharachara Nayaka Vachanam അഖിലചരാചര നായക വചനം
  40. Akhilacharachara അഖിലചരാചര
  41. Akhilaloka Naayaka അഖിലലോക നായകാ
  42. Akhilaloka Nayaka അഖിലലോക നായകാ
  43. Akhilamahimayum അഖിലമഹിമയും
  44. Akhilamahimayum അഖിലമഹിമയും 2
  45. Akhileshaa അഖിലേശാ
  46. Aksharamalayilennennum അക്ഷരമാലയിലെന്നെന്നും
  47. Amalambike അമലാംബികേ
  48. Amalolbhavaye അമലോത്ഭവയെ
  49. Ambikae Nadhae Kanyakae അംബികേ നാഥേ കന്യകേ
  50. Ambike Jagathamike അംബികെ ജഗദംബികെ
  51. Ambili Ammava അമ്പിളി അമ്മാവാ
  52. Amen, Amen ആമേൻ, ആമേൻ
  53. Ammayam Mariye അമ്മയാം മറിയെ
  54. Ammaye O Ammaye അമ്മയെ ഓ അമ്മയെ
  55. Amme Aarenne അമ്മേ ആരെന്നെ
  56. Amme Nee Thrikkanparke-അമ്മേ നീ തൃക്കൺപാർക്ക്
  57. Amme Pallippurathamme അമ്മേ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മേ
  58. Amram Suthanam അംറാം സുതാനാം
  59. Angil Drudamaaynjaan അങ്ങിൽ ദൃഢമായി ഞാൻ
  60. Anjali Baktharay അഞ്ജലി ഭക്തരായി
  61. Annu Nammal Daivamakkal അന്നു നമ്മൾ ദൈവമക്കൾ
  62. Anputhingamanthoni അൻപുതിങ്ങമന്തോനി
  63. Anthima Diwasamadukkumbol അന്തിമ ദിവസമടുക്കുമ്പോള്‍
  64. Anthiyuranguvan അന്തിയുറങ്ങുവാൻ
  65. Anudhinam Parithyagam അനുദിനം പരിത്യാഗം
  66. Anupamahridhayam അനുപമഹൃദയം
  67. Anupamasneha അനുപമസ്നേഹ
  68. Anuranjanam അനുരഞ്ജനം
  69. Aprem Punyavaanodu അപ്രേം പുണ്യവാനോടു
  70. Aroopiyakadutha Qurbana Kaikollal അരൂപിയക്ക്ടുത്ത കുർബ്ബാന കൈക്കൊള്ളൽ
  71. Arthumkale Palliyil അര്‍ത്തുങ്കലെ പള്ളിയില്
  72. Arūpā Mahātmā അരൂപാ മഹാത്മാ
  73. Asatoma Sadgamaya അസതോമാ സത് ഗമയ
  74. Athimohanamee അതിമോഹനമീ
  75. Athyunnathanam Daivam അത്യുന്നതനാം ദൈവം
  76. Avani Pathiyam Akhileshwarane അവനീപതിയാം അഖിലേശ്വരനെ
  77. Avichala Naatha അവിചല നാഥാ
  78. Azhakulavanam Adam അഴകുള്ളവാനാം ആദം

Introduction

The purpose of this page is to present available information on all categories of Christian songs in Malayalam, the language of Kerala. Kerala is the Cradle of Christianity in south Asia. Because of the unique historical trajectories, diverse forms of Christianity, Eastern and Western, from the earliest to the most modern, have found a space in this unique geopolitical setting. Subsequently, a wide variety of Christian practices, rituals and liturgies are present here. All these have contributed to the creation of a hugely diverse repertoire of Christian songs that contain multiple stories of interface between faith and culture. Therefore, we think it worthwhile to make these songs available to scholars as well as to anyone who is curious about the cultural complexity in India. We begin with songs that are in the public domain. Those songs that have copyright will be made available as soon as the copyright holders permit us to post them on this web page. Each song is assigned a CMSI id number and is listed in alphabetical order, based on their transliteration in the Latin script. Available audio and video clippings are linked to the list.

We begin with songs that are in the public domain. Those songs that have copyrights will be made available as soon as the copyright holders permit us to post them on this web page. Each song is assigned a CMSI id number and is listed in alphabetical order, based on their transliteration in the Latin script. Available audio and video clippings are linked to this list.

An analysis of these songs can be useful in many ways. From a linguistic point of view, thesong texts can be tools to study the history of the evolution of the Malayalam language. For example, early Christian songs show instances of Tamil phonemes;as centuries went by, those Tamil influences seem to have faded. Given below are the opening verses that introduce St. Thomas the Apostle, inMārggam kaḷi(Dance of the Christian Way) of the St. Thomas Christians; the Tamil phonemes are marked in Italics.

Meykkaninthapīliyum/ The body that is covered with peacock feathers
Mayilmēlthōthummēniyum / And the body that looks like a peacock

From the melodic point of view, these songs cover a wide range of musical styles, both indigenous and foreign: South Indian Karnatak classical, North Indian bhajan, Kerala folk, film, Syriac (Aramaic), Western, etc., etc. They show how the Christian faith in India has entered into a multi-layered dialogue with a wide range of cultures.

Christianity in each linguistic region in India has its own stories to tell. In due course, we hope to open similar web pages for Christian songs in other Indian languages. Obviously, this is an ambitious project that can take several decades. Yet, that is not a reason to delay the first, baby steps. We hope interested readers will email us (info@thecmsindia.org) ideas and song texts, and we shall post them with proper acknowledgements. We also request corrections, suggestions, and comments from readers.


Joseph J. Palackal & Felix Simon
For TheCMSIndia.org
Please support this project. To make a donation, DONATE